Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej Arcanastones.com. Niniejsza polityka prywatności informuje, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe zgromadzone na tej stronie. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z witryny lub przed przekazaniem wszelkich danych osobowych.

Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na warunki opisane w niniejszej polityce prywatności. Warunki te mogą ulec zmianie, ale wszelkie zmiany zostaną zamieszczone, przy czym zmiany będą miały zastosowanie wyłącznie do działań i informacji dotyczących przyszłości, nie działających wstecz. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, aby mieć pewność, że rozumiesz, w jaki sposób będą wykorzystywane wszelkie dane osobowe, które podajesz. Uwaga: praktyki dotyczące ochrony prywatności określone w niniejszej polityce prywatności odnoszą się wyłącznie do tej strony internetowej.

Jeśli łączysz się z innymi stronami internetowymi, zapoznaj się z polityką prywatności zamieszczoną na tych stronach. Internet jest wspaniałym narzędziem. Potrafi zmienić sposób, w jaki żyjemy i już dziś zaczynamy dostrzegać ten potencjał. Wystarczy kilka kliknięć myszką, aby śledzić wiadomości, przeglądać fakty, kupować towary i usługi oraz komunikować się z innymi osobami na całym świecie. Dla Arcanastones.com ważne jest, aby nasi klienci zachowali prywatność, kiedy korzystają ze wszystkich możliwości oferowanych przez Internet.

Należy pamiętać, że polityka prywatności Arcanastones.com jest całkowicie zgodna z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Uważamy, że Twój interes nie należy do nikogo innego. Twoja prywatność jest ważna dla Ciebie i dla nas. Dlatego też będziemy chronić informacje, którymi się z nami dzielisz. Aby chronić Twoją prywatność, Arcanastones.com przestrzega różnych zasad zgodnych z ogólnoświatowymi praktykami ochrony prywatności klientów i danych osobowych.

Arcanastones.com nie sprzeda ani nie przekaże nikomu Twojego imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru karty kredytowej ani żadnych innych informacji. Będziemy stosować najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje informacje przed nieupoważnionymi użytkownikami.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do następujących celów:

  • Aby ułatwić Ci korzystanie z witryny, ponieważ nie trzeba wprowadzać informacji częściej niż jeden raz.
  • Aby ułatwić Ci szybkie znalezienie oprogramowania, usług lub informacji.
  • Aby ułatwić nam opracowanie materiałów najbardziej dla Ciebie przydatnych.
  • Aby powiadomić Cię o aktualizacjach produktów, ofertach specjalnych, zaktualizowanych informacjach i innych nowych usługach Arcanastones.com

Gromadzenie informacji

Gromadzimy dane umożliwiające identyfikację osoby, takie jak imiona i nazwiska, adresy pocztowe, adresy e-mail itp. dobrowolnie przekazane przez odwiedzających. Podane przez Ciebie informacje są używane w celu spełnienia Twoich określonych wymagań. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia konkretnego wymagania, chyba że wyrazisz zgodę na wykorzystanie ich w inny sposób, na przykład w celu dodania Cię do jednej z naszych list mailingowych.

Technologia plików cookie/śledzenia

Strona może korzystać z plików cookie i technologii śledzenia w zależności od oferowanych funkcji. Pliki cookie i technologia ich śledzenia są przydatne do zbierania informacji, takich jak typ przeglądarki i systemu operacyjnego, śledzenia liczby odwiedzających Stronę oraz zrozumienia sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z Witryny. Pliki cookie mogą również pomóc w dostosowaniu Strony dla odwiedzających.Dane osobowe nie mogą być gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzenia; jednakże, jeśli uprzednio podałeś informacje umożliwiające identyfikację osobową, pliki cookie mogą być powiązane z takimi informacjami.

Ujawnianie informacji

Możemy dzielić się informacjami z agencjami rządowymi lub innymi firmami wspomagającymi nas w zapobieganiu oszustwom lub prowadzeniu dochodzeń. Czynimy to wtedy, kiedy:

  • Jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy prawa.
  • Próbujemy chronić lub zapobiegać faktycznym lub potencjalnym oszustwom lub niedozwolonym transakcjom.
  • Prowadzimy dochodzenie w sprawie oszustwa, które już miało miejsce.
  • Informacje te nie są przekazywane tym podmiotom w celach marketingowych.
  • Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Twoje dane osobowe umożliwiające identyfikację są przechowywane w bezpieczny sposób. Dostęp do tych informacji mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, agenci i wykonawcy (którzy wyrazili zgodę na zachowanie bezpieczeństwa i poufności informacji). Wszystkie wiadomości e-mail i biuletyny z tej strony umożliwiają rezygnację z dalszego wysyłania wiadomości.

Dane kontaktowe dotyczące ochrony prywatności

Możemy gromadzić dane osobowe umożliwiające identyfikację, które mogą uwzględniać imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail oraz inne dane identyfikacyjne i kontaktowe. Możemy również gromadzić pewne informacje o charakterze finansowym, takie jak numer karty kredytowej (lub czek lub przekaz pieniężny, jeżeli korzystamy z takiej metody płatności podczas składania zamówienia drogą pocztową). Dzięki tym informacjom, możemy zrealizować Twoje usługi i zamówienia oraz zapewnić Ci lepsze usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Usługi świadczone przez osoby trzecie

Zasadniczo dostawcy zewnętrzni, z których korzystamy, będą zwyczajnie zbierać, wykorzystywać i ujawniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do umożliwienia im świadczenia usług, które nam oferują. Jednak konkretni dostawcy usług będący osobami trzecimi, na przykład bramki rozliczeniowe, jak również inne podmioty przetwarzające transakcje płatnicze, posiadają własne zasady ochrony prywatności w odniesieniu do informacji, które musieliśmy im przekazać w związku z transakcjami związanymi z Twoim zakupem. W kontaktach z tymi dostawcami sugerujemy zapoznanie się z ich polityką prywatności, abyście mogli Państwo zrozumieć sposób, w jaki Wasze dane osobowe będą chronione przez tych dostawców.

W szczególności należy pamiętać, że poszczególni dostawcy mogą znajdować się w obiektach, które są zlokalizowane na obszarze innej jurysdykcji niż Państwo lub nawet my. Dlatego też, jeśli zdecydują się Państwo na kontynuowanie transakcji obejmującej usługi zewnętrznego dostawcy usług, w takim przypadku Państwa informacje mogą podlegać prawu i przepisom obowiązującym na obszarze jurysdykcji, na którym znajduje się ten dostawca usług lub jego obiekty.

Gdy tylko opuścisz stronę internetową naszego sklepu lub zostaniesz przekierowany na stronę internetową lub aplikację osoby trzeciej, nie będziesz już podlegać niniejszej Polityce Prywatności, jak również Warunkom Korzystania z Usług naszej strony internetowej.

Za każdym razem, gdy klikniesz na linki w naszym sklepie, mogą przekierowywać Cię z naszej strony. Nie odpowiadamy za praktyki ochrony prywatności innych witryn i zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub komentarze dotyczące naszej polityki prywatności, mogą się Państwo z nami skontaktować.