Niniejsza polityka dotycząca plików cookie jest deklaracją dla naszych użytkowników co do tego, jakie pliki cookie są aktywne na tej stronie internetowej, jakie dane użytkownika są przez nie śledzone, w jakim celu i gdzie na świecie dane te są wysyłane. Szanujemy prywatność osób odwiedzających witrynę Arcanastones.com oraz powiązane z nią witryny lub strony (nasze "witryny"). Niniejsza polityka dotycząca plików cookie dostarcza jasnych i wyczerpujących informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz celów, w jakich są one wykorzystywane. Arcanastones.com może korzystać z plików dziennika serwera i automatycznych narzędzi do zbierania danych, takich jak pliki cookie, tagi, skrypty, odciski palców urządzeń lub przeglądarek oraz sygnalizatory sieciowe (zwane łącznie "narzędziami do zbierania danych"), gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych usług i korzysta z nich. W niektórych przypadkach łączymy informacje zebrane za pomocą tych środków z innymi informacjami dostarczonymi przez użytkownika oraz tymi, które gromadzimy w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Te narzędzia do zbierania danych automatycznie śledzą i zbierają określone informacje techniczne i dane użytkowe wysyłane przez przeglądarkę użytkownika podczas korzystania z naszych usług. W określonych przypadkach informacje techniczne i dane dotyczące użytkowania zostaną powiązane z innymi informacjami o użytkowniku.

Używamy plików cookie z różnych powodów, w tym do celów:

  • Analizy korzystania z naszych usług;
  • Zapewnienia bardziej indywidualnych doświadczeń;
  • Umożliwienia łatwiejszego logowania się do korzystania z naszych usług
  • Ułatwienia korzystania z naszych usług w sposób bardziej wydajny i wartościowy, zapewniając użytkownikowi indywidualne podejście i rozpoznając go po powrocie.

Możemy również używać sygnalizatorów internetowych i innych technologii z wielu powodów, takich jak:

  • Umożliwienie nam sprawdzenia, czy dana strona została odwiedzona lub czy otworzono wiadomość e-mail;
  • Umożliwienie nam bardziej skutecznej reklamy poprzez wyłączenie naszych obecnych użytkowników z niektórych wiadomości reklamowych lub zidentyfikowanie źródła nowej wersji instalacji.

Arcanastones.com korzysta z następujących rodzajów plików cookie:

  • Prеferencje: Korzystamy z plików cookie dotyczących preferencji w celu zapamiętania informacji o przeglądarce i preferencji użytkownika w zakresie korzystania z naszych usług, tj. zapamiętania preferowanych ustawień, które wpływają na sposób postrzegania naszych usług przez użytkownika lub zachowania podczas uzyskiwania do nich dostępu i/lub korzystania z nich, takich jak preferowany język. Pliki cookie dotyczące preferencji sprawiają, że interakcja z naszymi usługami staje się bardziej funkcjonalna i dostosowana do preferencji użytkownika.
  • Bezpieczeństwo:Korzystamy z plików cookie umożliwiających użytkownikowi zalogowanie się i dostęp do naszych usług, w celu ochrony jego konta przed nieuprawnionym logowaniem się innych osób oraz w celu wykrycia, zwalczania i ochrony przed nadużyciami lub niedozwolonym korzystaniem z konta.
  • Funkcjonowanie:Korzystamy z funkcjonalnych plików cookie, aby usprawnić korzystanie z naszych usług.
  • Status sesji: Korzystamy z plików cookie dotyczących sesji, aby zbierać informacje o tym, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszymi usługami, aby udoskonalić nasze usługi, a także poprawić jakość przeglądania stron internetowych. Korzystamy również z plików cookie dotyczących sesji, aby zapamiętać dane logowania użytkownika i móc przetwarzać zakupione przez niego szkolenia. Są one uznawane za bezwzględnie konieczne do funkcjonowania usług. Jeśli są one zablokowane, różne funkcje naszych usług zostaną naruszone.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby ostrzegała Cię przed próbami umieszczania plików cookie na Twoim komputerze, ograniczała rodzaje plików cookie, na które zezwalasz lub całkowicie je odrzucasz;